Uw coach

Ieder werkt vanuit zijn/haar eigen expertise, invalshoek en praktijk met als gezamenlijk doel: het helder uitdragen en bespreekbaar maken van kwesties rondom nalatenschap. Een onderwerp dat steeds vaker en persoonlijker wordt benaderd. We willen het relatief nieuwe beroep van nalatenschapscoach verder professionaliseren door onze kennis, deskundigheid en productontwikkeling te bundelen.