Over Coöperatie Gaande-weg


Het platform voor uw nalatenschapskwesties

Gaande-weg is een samenwerkingsverband van nu nog 20 nalatenschapscoaches met een landelijke dekking. Ieder werkt vanuit zijn/haar eigen expertise, invalshoek en praktijk met als gezamenlijk doel: het helder uitdragen en bespreekbaar maken van kwesties rondom nalatenschap. Een onderwerp dat steeds vaker en persoonlijker wordt benaderd. We willen het relatief nieuwe beroep van nalatenschapscoach verder professionaliseren door onze kennis, deskundigheid en productontwikkeling te bundelen. Naast alle praktische tools waar we over beschikken zijn we opgeleid om met de psychologische/sociale aspecten rondom nalatenschap om te gaan, zoals conflictkennis, bemiddeling en rouw- en verliesverwerking.


Bij leven regelen

Ons werkterrein speelt zich niet meer uitsluitend af na overlijden. Steeds vaker komt een nalatenschapscoach al bij leven in beeld. Omdat steeds meer mensen zich realiseren dat het een rustig en prettig idee is, zowel voor zichzelf als voor nabestaanden, dat de zaken goed geregeld zijn. Dat geldt misschien wel nog meer voor de groeiende groep alleenstaanden in Nederland. Een levenspartner is vaak nog wel globaal op de hoogte van de wensen van de overledene. Bij alleenstaanden is dat veel lastiger.

Hoe we te werk gaan

Ieder coaching traject start met een gratis en vrijblijvend kennismakingsgesprek. We bespreken uw hulpvraag en het gewenste doel. Op basis daarvan bepalen we of het zinvol is om een traject te starten. Aan de hand van een stappenplan en taakverdeling kunnen we vervolgens een prijsopgaaf doen. De gesprekken vinden bij de coach op kantoor plaats of indien gewenst bij u thuis