Co÷peratie Gaandeweg

Wat is schenken?

Een schenking is een overeenkomst om niet, waarbij de schenker, ten koste van zijn vermogen de ander verrijkt. De schenking is vormvrij. Een schriftelijk stuk maakt het makkelijker de inhoud van de schenkingsovereenkomst te bewijzen, maar is niet noodzakelijk. Een gift is een ruimer begrip. Als iemand een goed verkoopt tegen een te lage prijs verkoopt, is het waarde verschil een gift. Voor de schenkbelasting maakt het geen verschil uit of het een schenking of een gift betreft.

Niet elke bevoordeling van een kind door de ouders is een schenking. Ouders hebben de plicht hun kinderen te onderhouden tot hun 21e verjaardag. De grens tussen schenken en onderhoudsplicht is niet altijd te trekken, maar het betalen van de studie van kinderen die nog geen 27 jaar zijn, valt in elk geval onder de onderhoudsplicht en is geen schenking. Ook het nakomen van een natuurlijke verplichting lijdt niet tot een schenking. Hierbij kun je denken aan onderhoudsverplichtingen die verwanten voor elkaar voelen. Alimentatie aan een ex-echtgenote is voor de schenkbelasting niet belast. Deze vloeit immers voort uit een wettelijke verplichting.

Schenken kan ook bestaan uit het iets doen of niet doen. Ook kwijtschelding valt onder het begrip “schenking”, evenals het sluiten van een vaststellingsovereenkomst die een schenking oplevert.

U kunt een geld bedrag schenken, maar ook goederen. Bij goederen wordt in het algemeen uitgegaan van de waarde in het economisch verkeer.

 

Klik hier voor het volledige artikel.

Nieuws

Erfenis: Beneficiair of zuiver aanvaarden
Erfenis accepteren of weigeren U kunt een erfenis accepteren of weigeren. Het weigeren van een erfenis wordt ook verwerpen genoemd.
Lees verder

Uit de praktijk Winnaar of verliezer?
‘Pastoor uit Asten erft € 120.000 van een diepgelovige vrouw. Haar nabestaanden namen hier geen genoegen mee! 
Lees verder

Voorkom familieruzie, bespreek erfenis aan goed doel
Nederlanders nemen steeds vaker goede doelen op in hun testament, blijkt onderzoek van 89 organisaties. 
Lees verder

Cooperatie Gaande-weg

Peperstraat 16d
2801 RE Gouda
info@gaande-weg.nl
© 2019 Co÷peratie Gaande-weg UA Algemene voorwaarden - Disclaimer - Sitemap