Gaande-weg Nalatenschapscoaching

Nalatenschapscoaching: voor wie?


Gaande-weg is een platform van nalatenschapscoaches. We regelen alles rondom uw nalatenschap. We zijn er voor mensen die zelf hun nalatenschap bij leven willen regelen en voor mensen die plotseling met de nalatenschap van iemand in hun nabije omgeving geconfronteerd worden. In beide gevallen kunnen we u helpen met alles wat rondom de nalatenschap van iemand geregeld moet worden. En dat is meer dan u denkt. Toch goed om daar tijdig over na te denken.

De meeste mensen denken niet graag na over hun eigen nalatenschap. En het is ook niet gemakkelijk om er met dierbaren over te praten. Maar op het moment dat u overlijdt laat u nabestaanden wel met een heleboel vragen en praktische zaken die geregeld moeten worden achter. Hoe prettig zou het dan zijn als nabestaanden en de uitvaartbegeleider al uw gegevens en wensen in een persoonlijk levensdossier kunnen nalezen en alles op basis daarvan kunnen afhandelen. 

In een persoonlijk levensdossier kunt eenvoudig alle persoonlijke informatie verzamelen die emotioneel, zakelijk en praktisch van belang is voor degenen die achterblijven. Een levenscoach van Gaande-weg helpt u hierbij.

Hoe belangrijk dit is ervaren wij bijna dagelijks als we benaderd worden door mensen die plotseling met de nalatenschap van een dierbare geconfronteerd worden waarbij veel onduidelijkheid is over wat de wensen van de overledene waren. In een toch al moeilijke periode moet er dan van alles onder tijdsdruk worden afgehandeld. Het inschakelen van een nalatenschapscoach biedt op zo’n moment verlichting. Een nalatenschapscoach kan u begeleiden, houdt het overzicht en zorgt ervoor dat er geen zaken over het hoofd worden gezien. En dat is een hele zorg minder.

Hebt u vragen, hebt u hulp nodig? Neem dan contact op met een van de coaches van Gaande-weg.