Co÷peratie Gaandeweg

Erfenis verwerpen

Als erfgenaam heeft u de mogelijkheid om de nalatenschap te verwerpen. U wordt dan geacht, met terugwerkende kracht tot de datum van het overlijden, nooit erfgenaam te zijn geweest. In de wet is een regeling opgenomen dat een erfgenaam drie maanden de gelegenheid heeft zich te beraden. Gedurende die drie maanden heeft een erfgenaam de gelegenheid om de omvang van de nalatenschap te onderzoeken. Houdt u er rekening mee dat bepaalde handelingen bijvoorbeeld het zomaar gaan betalen van schulden of het verkopen van de woning van de overledene leiden tot zuivere (gewone) aanvaarding waardoor u niet meer kunt verwerpen.

Let op! Door de nalatenschap van een ouder te verwerpen, bestaat de kans dat (klein)kinderen of andere familieleden erfgenaam worden. Door verwerping vindt er namelijk plaatsvervulling plaats. Als dat niet de bedoeling is, zullen ook zij moeten verwerpen. Als erfgenamen minderjarig zijn, heeft/hebben (een) ouder(s) een machtiging nodig van de kantonrechter om de nalatenschap te mogen verwerpen. Deze machtiging wordt niet altijd door de kantonrechter verleend en hangt af van de omstandigheden en de omvang van de nalatenschap. Zelfs als de nalatenschap positief is kan het zijn dat de kantonrechter geen machtiging verleend. In dat geval is de nalatenschap drie maanden na overlijden automatisch beneficiair aanvaard voor de minderjarige(n) en moet de nalatenschap worden vereffend.

Waarom zou u een erfenis verwerpen?
Het verwerpen van een erfenis kan verschillende redenen hebben, bijvoorbeeld dat de overledene veel schulden heeft achtergelaten, emotionele redenen of dat u al jaren geen contact had met de overledene.

Gevolgen van verwerping erfenis
Door de verwerping bent u met terugwerkende kracht geen erfgenaam meer. Als u de keuze voor verwerping eenmaal heeft gemaakt kunt u dit niet meer terugdraaien. Dat betekent dat u niet aansprakelijk bent voor eventuele schulden van de nalatenschap, maar dus ook niet meedeelt in de bezittingen van de overledene. In de wet is bepaald dat wanneer er afstand (verwerping) wordt gedaan door een erfgenaam dit nooit een vermindering van de erfbelasting tot gevolg heeft. Ook al wordt er dus verworpen, de erfbelasting die de erfgenamen verschuldigd zijn zal nooit minder bedragen wanneer er niet verworpen wordt.

Nieuws

Erfenis: Beneficiair of zuiver aanvaarden
Erfenis accepteren of weigeren U kunt een erfenis accepteren of weigeren. Het weigeren van een erfenis wordt ook verwerpen genoemd.
Lees verder

Uit de praktijk Winnaar of verliezer?
‘Pastoor uit Asten erft € 120.000 van een diepgelovige vrouw. Haar nabestaanden namen hier geen genoegen mee! 
Lees verder

Voorkom familieruzie, bespreek erfenis aan goed doel
Nederlanders nemen steeds vaker goede doelen op in hun testament, blijkt onderzoek van 89 organisaties. 
Lees verder

Cooperatie Gaande-weg

Peperstraat 16d
2801 RE Gouda
info@gaande-weg.nl
© 2019 Co÷peratie Gaande-weg UA Algemene voorwaarden - Disclaimer - Sitemap