Profiel

Een samenwerkingsverband van nalatenschapscoaches met een landelijke dekking: dat is Coöperatie Gaande-weg. Ieder vanuit eigen expertise, invalshoek en praktijk maar samen met een gemeenschappelijk doel: het vakgebied nalatenschapscoaching transparant uitdragen. Door kennis, deskundigheid en productontwikkeling te bundelen wil Gaandeweg dit relatief nieuwe beroep verder professionaliseren. Alle coaches zijn ICR gecertificeerd en dienen zich te houden aan de jaarlijkse educatieverplichting.

Op dit moment zijn er in Nederland 70 gecertificeerde nalatenschapscoaches. De coaches van Gaande-weg, ieder met eigen, ruime praktijkervaring en gedegen vakkennis, hebben één gelijke deler: het bespreekbaar maken van allerlei nalatenschapskwesties. Anno 2017 speelt het werkterrein zich niet meer uitsluitend af na overlijden; steeds vaker komt een nalatenschapscoach veel eerder – bij leven – al in beeld.