Wat doet een nalatenschapscoach?

Wat doet een nalatenschapscoach?

Gaande-weg is een platform met een twintigtal nalatenschapscoaches die over het hele land verspreid zijn. Maar wat doet een nalatenschapscoach nou eigenlijk? Het beroep is tamelijk nieuw en een aanvulling op de diensten die notarissen bieden op het gebied van nalatenschap, zoals het opmaken van een testament. Je ziet de laatste jaren dat afscheid en nalatenschap steeds persoonlijker worden. Dat heeft ook alles te maken met de complexe wereld waarin we tegenwoordig leven. Denk maar eens aan de social media accounts die bijna iedereen heeft. Weet u bijvoorbeeld van uw partner welke inlogcodes hij/zij daarvoor gebruikt? Waarschijnlijk niet. Hoe pijnlijk zou het zijn dat u na het overlijden van iemand diens verjaardag plotseling op Facebook voorbij zou zien komen. Dat is een van de dingen die u vast kunt leggen in een persoonlijk levensdossier.

In een dergelijk dossier kunt u alles registreren wat na uw overlijden geregeld moet worden, bijvoorbeeld met betrekking tot bankzaken, wonen, inkomen, pensioen, huisdieren, etc.. Zodat uw nabestaanden daar geen eindeloze zoektocht naar hoeven te doen en er ook geen onenigheid of onduidelijkheid over kan ontstaan. Voor uzelf een prettig idee, maar ook voor nabestaanden in een toch al moeilijke periode. Daarnaast zijn we er voor mensen die plotseling geconfronteerd worden met de nalatenschap van iemand die dat niet geregeld heeft. Samen kunnen we alles in kaart brengen en indien nodig naar de juiste experts doorverwijzen. We bieden dus rust en overzicht op het gebied van nalatenschap.

Vind hier uw nalatenschapscoach of neem contact met ons op voor verdere vragen of opmerkingen.