Onze coaches

Onze coaches


Gaande-weg is een samenwerkingsverband van een twintigtal nalatenschapscoaches met een landelijke dekking. Als er een dierbare overlijdt komt er als nabestaande veel op u af. Er moet van alles worden geregeld. De uitvaart natuurlijk, maar daarna moeten er ook nog tal van zaken worden afgehandeld. Een nalatenschapscoach kan u daarbij begeleiden. 

We willen het relatief nieuwe beroep van nalatenschapscoach verder professionaliseren door onze kennis, deskundigheid en productontwikkeling te bundelen. Naast alle praktische tools waar we over beschikken zijn we opgeleid om met de psychologische/sociale aspecten rondom nalatenschap om te gaan, zoals conflictkennis, bemiddeling en rouw- en verliesverwerking.

Maar ons werkterrein speelt zich niet meer uitsluitend na overlijden af. Steeds vaker komt een nalatenschapscoach al bij leven in beeld. Omdat steeds meer mensen zich realiseren dat het een rustig en prettig idee is, zowel voor zichzelf als voor nabestaanden, dat de zaken goed geregeld zijn.

De nalatenschapscoaches van Gaande-weg werken ieder vanuit zijn/haar eigen expertise, invalshoek en praktijk met als gezamenlijk doel: het helder uitdragen en bespreekbaar maken van kwesties rondom nalatenschap. Ieder coaching traject start met een gratis en vrijblijvend kennismakingsgesprek. We bespreken uw hulpvraag en het gewenste doel. Op basis daarvan bepalen we of het zinvol is om een traject te starten. Aan de hand van een stappenplan en taakverdeling kunnen we vervolgens een prijsopgaaf doen.

Onze coaches hebben een landelijke dekking, dus er is er altijd een bij u in de buurt.