Netjes en respectvol afsluiten

Netjes en respectvol afsluiten 

Als een huurder overlijdt en er zijn niet meteen nabestaanden te vinden zijn kan een woningbouwvereniging een beroep op een nalatenschapscoach doen voor het afwikkelen van de nalatenschap. Een woningbouwvereniging mag namelijk niet zelf bij de woning naar binnen. Nalatenschapscoach Jolanda van Egmond neemt die taak dan graag op haar. Lees onze blog over waar ze dan mee te maken krijgt.

Zaakwaarneming

Jolanda van Egmond van Erf goedt wordt regelmatig door een woningbouwvereniging ingeschakeld om mee te werken aan de zaakwaarneming van een huurder die is komen te overlijden. Bijvoorbeeld als er een alleenstaande overleden is en er niet meteen nabestaanden gevonden kunnen worden. Een woningbouwvereniging mag namelijk niet zelf de woning binnengaan. Er wordt dan een nalatenschapscoach als derde ingeschakeld om de woning te betreden en de zaak te onderzoeken. Jolanda: “Ik krijg de sleutel van de woning en ik ga alles uitzoeken. Ik voel me net een soort Inspector Morse. Het is een zoektocht en puzzel tegelijk. Ik moet nabestaanden en alle administratieve gegevens zien op te speuren.”

Nabestaanden

“Soms zijn er geen nabestaanden of willen nabestaanden niets met de afwikkeling te maken hebben. Een erfenis wordt bijvoorbeeld uit angst voor schulden van de overledene verworpen. Op zo’n moment hebben de nabestaanden ook geen enkel recht meer op de spullen van de overledene, ook niet de hele persoonlijke. Maar er is ook nog een andere mogelijkheid, namelijk het beneficiair aanvaarden van een nalatenschap. Dat houdt in dat nabestaanden wel de lusten, maar niet de lasten van de nalatenschap ervaren. Het is jammer dat betrokkenen hier vaak niet van op de hoogte zijn. Als ik op tijd bij de afwikkeling betrokken word kan ik nabestaanden hierover informeren.”

Afsluiten

“Maar in de praktijk worden nalatenschappen dus nog vaak verworpen, zeker als er tijdens leven weinig contact met de overledene was. Nabestaanden verkeren dan in grote onzekerheid over wat ze kunnen verwachten. Dan moet ik ervoor zorgen dat de woning helemaal leeg wordt en dat alles administratief wordt afgehandeld. Ik vind het dan toch mooi dat ik een leven dan op zo’n manier netjes en respectvol kan afsluiten.”

Bekijk wat wij voor u kunnen betekenen bij het afwikkelen van nalatenschap.