Nadenken over uw nalatenschap

Nadenken over uw nalatenschap

Wat gebeurt er met uw bezittingen na uw overlijden? Heeft u daar wel eens over nagedacht? Heeft u een testament bij een notaris laten vastleggen? De meeste mensen denken hier liever niet over na. Toch is het voor uw eigen gemoedsrust, maar vooral ook voor uw nabestaanden, fijn als u uw nalatenschap geregeld hebt. Als u dit bij leven doet heeft u de regie zelf in handen en ontstaan er na uw overlijden geen onduidelijkheden. Alles wordt dan op de manier afgehandeld zoals u het prettig vindt.

Erfgenamen

Het wettelijk erfrecht regelt een aantal zaken, maar lang niet alles. Als er geen testament is wordt de erfenis verdeeld volgens de regels van het erfrecht. De echtgenoot of geregistreerd partner en de familieleden zijn dan de erfgenamen. Maar als u samenwoont is uw partner geen erfgenaam. Ook niet als u een samenlevingscontract heeft. Aanverwanten (zoals zwager, schoonmoeder of stiefkinderen) zijn ook geen erfgenamen. Met een testament kunt u die keuzes zelf maken. 

Waar kunnen onze nalatenschapscoaches mee helpen?

Maar er zijn meer zaken die na uw overlijden geregeld moeten worden. Allereerst natuurlijk de uitvaart. Maar ook een al dan niet aanwezige hypotheek, bankzaken, verzekeringen, abonnementen en persoonlijke bezittingen. Dat soort zaken kunt u in een persoonlijk levensdossier vastleggen. Onze nalatenschapscoaches kunnen u daarmee helpen en indien nodig een specialist (notaris, fiscalist, jurist) inschakelen. Alle gegevens worden zowel fysiek als digitaal in het persoonlijk levensdossier vastgelegd. En daarmee vormt het een belangrijk naslagwerk voor uw nabestaanden bij het afwikkelen van uw nalatenschap. Maar ook bij leven kunt u daar nog gemak van hebben, bijvoorbeeld bij ziekte of dementie. Met een levensdossier regelt u de zaken gewoon goed voor nu en voor later.

Laat u vrijblijvend door een van onze nalatenschapscoaches informeren.