Hulp bij afwikkelen nalatenschap

Hulp bij afwikkelen nalatenschap

Als een dierbare overlijdt betekent dat niet alleen dat u geconfronteerd wordt met verdriet en rouw, maar er moet ook een heleboel worden geregeld. Geen gemakkelijke opgave in een emotioneel zware tijd. Een nalatenschapscoach kan u bijstaan en ontzorgen tijdens de stappen die u moet doorlopen en ervoor zorgen dat u niets over het hoofd ziet. 

Wat is er geregeld?

Niet iedereen regelt bij leven zijn/haar nalatenschap. Soms is er een testament vastgelegd, maar daar staat lang niet alles in. Het afwikkelen van een nalatenschap behelst meer dan u denkt. Vaak pas op het moment dat u met het overlijden van een dierbare geconfronteerd wordt komt u erachter wat er allemaal wel en vooral ook niet geregeld is.

Begeleiding 

Een nalatenschapscoach kan u tijdens deze periode begeleiden, fungeren als aanspreekpunt en indien nodig doorverwijzen naar andere experts. Een nalatenschapscoach helpt u onder andere met: 

  • Het ordenen en afwikkelen van administratie, post en lopende zaken.
  • Het inventariseren van bankrekeningen, bezittingen, vorderingen en schulden en aanvragen van verklaring van erfrecht.
  • Het beëindigen van abonnementen, lidmaatschappen en verzekeringspolissen, inventariseren van de inboedel, het maken van een boedelbeschrijving.
  • Het informeren van instanties zoals Sociale Verzekeringsbank en pensioenfonds(en).
  • Het inschakelen van specialisten als accountants, makelaars, taxateurs.
  • De ontruiming en het leeg opleveren van de woning.
  • Afwikkeling en hulp bij de verdeling van de nalatenschap.
  • Het afleggen van rekening en verantwoording aan belanghebbenden.

Overzicht en regie

Op die manier neemt een nalatenschapscoach u veel organisatie- en regelwerk uit handen en helpt daarmee ook eventuele conflicten tussen nabestaanden te voorkomen. Bovendien helpen ze u om overzicht te houden en de regie in eigen handen te nemen. Dat maakt de afwikkeling een stuk soepeler.

Levensdossier

Wilt u zelf overigens voorkomen dat uw nabestaanden met een ingewikkelde nalatenschap achterblijven, dan kan een nalatenschapscoach u helpen om een persoonlijk levensdossier samen te stellen.

Laat u vrijblijvend door een van onze nalatenschapscoaches informeren.