Co÷peratie Gaandeweg

Wat is een erfenis?

Bij ieder persoon die overlijdt hebben we te maken met de afwikkeling van de erfenis. De nalatenschapscoaches van Gaandeweg kunnen u helpen bij de afwikkeling van de erfenis waardoor de erfgenamen veel werk en zorg uit handen wordt genomen. U kunt de nalatenschapscoach van Adplana bij leven al als executeur benoemen in uw testament voor de afwikkeling van uw erfenis.

Als bij de afwikkeling van de erfenis de erfgenamen niet in staat zijn om de erfenis zelf af te wikkelen of er tegen opzien dan kan de nalatenschapscoach van Adplna als gevolmachtigde van alle erfgenamen de afwikkeling van de nalatenschap verzorgen. Dit wordt vastgelegd in een door de notaris opgestelde verklaring van erfrecht. De nalatenschapscoach van Adplana wikkelt de erfenis volgens de wettelijke regels, snel, voordelig en transparant af. Indien nodig voor de afwikkeling van de erfenis worden externe partijen ingeschakeld. Te denken valt aan een notaris, makelaar voor de verkoop van een huis, taxateur, boedelopkoper.

Indien er al een executeur is benoemd voor de afwikkeling van de nalatenschap kunnen er beweegredenen zijn voor de executeur om ondersteuning van de nalatenschapscoach van Adplana in te roepen, denk bijvoorbeeld aan te weinig tijd, gebrek van kennis van zaken, niet optimale familieverhoudingen.

Ten alle tijden worden de erfgenamen tussentijds door de nalatenschapscoach van Adplana op de hoogte gehouden van de afwikkeling van de erfenis en aan het eind wordt rekening en verantwoording afgelegd aan de erfgenamen.

Nieuws

Erfenis: Beneficiair of zuiver aanvaarden
Erfenis accepteren of weigeren U kunt een erfenis accepteren of weigeren. Het weigeren van een erfenis wordt ook verwerpen genoemd.
Lees verder

Uit de praktijk Winnaar of verliezer?
‘Pastoor uit Asten erft € 120.000 van een diepgelovige vrouw. Haar nabestaanden namen hier geen genoegen mee! 
Lees verder

Voorkom familieruzie, bespreek erfenis aan goed doel
Nederlanders nemen steeds vaker goede doelen op in hun testament, blijkt onderzoek van 89 organisaties. 
Lees verder

Cooperatie Gaande-weg

Peperstraat 16d
2801 RE Gouda
info@gaande-weg.nl
© 2019 Co÷peratie Gaande-weg UA Algemene voorwaarden - Disclaimer - Sitemap