Wat te doen bij overlijden?

Gaande-weg nalatenschapscoach kan erfgenamen begeleiden bij afwikkeling nalatenschap
Weinig mensen hebben ervaring in de afwikkeling van een nalatenschap. Met de beste bedoelingen neemt een familielid deze taak vaak op zich. Maar al te vaak blijkt niet iedere erfgenaam de afwikkeling in goede banen te kunnen leiden.
 

Zelf doen of laten doen?
Een Gaande-weg nalatenschapscoach is onafhankelijk, deskundig, praktisch en gecertificeerd. Waar nodig wordt contact gelegd met de juiste specialisten. In zaken die u anders naast uw werk moet regelen kan een Gaande-weg nalatenschapscoach u begeleiden en helpen met:

  • ordenen en afwikkelen van de administratie, post en lopende zaken
  • inventariseren van bankrekeningen, bezittingen, vorderingen en schulden
  • aanvragen van verklaring van erfrecht
  • beëindigen van abonnementen, lidmaatschappen en verzekeringspolissen
  • inventariseren van de inboedel, het maken van een boedelbeschrijving
  • informeren van instanties zoals Sociale Verzekeringsbank en pensioenfonds(en)
  • inschakelen van specialisten als accountants, makelaars, taxateurs en anderen
  • ontruiming en leeg opleveren van de woning
  • finale afwikkeling en hulp bij verdeling van de nalatenschap
  • afleggen van rekening en verantwoording aan belanghebbenden

Op die manier kan een Gaande-weg nalatenschapscoach u veel organisatie- en regelwerk uit handen nemen en zo het risico op eventuele conflicten tussen nabestaanden helpen voorkomen. Kies dus voor een soepele afwikkeling.

 

Heeft u zorg en zaken voor later goed geregeld?
Hulp nodig bij de afhandeling van een erfenis